Terapia par i małżeństw

par

Specyficzną formą psychoterapii jest terapia dla par i małżeństw. Decydują się na nią osoby, które nie czują się szczęśliwe w związku, lub których związek przechodzi ostry kryzys. W zależności od sytuacji, terapia prowadzona jest w jeden z dwóch sposobów. W przypadku silnego kryzysu, związanego z konkretnymi problemami najczęściej wykorzystuje się psychoterapię prowadzoną przez jednego terapeutę w obecności obu zainteresowanych osób. Pozwala to w stosunkowo krótkim czasie znaleźć możliwe rozwiązania problemu, bowiem sprzyja wymianie zdań w obecności osoby postronnej, a zatem na problem patrzy się jeszcze raz, tym razem być może bardziej obiektywnie, niż w domowym zaciszu. W przypadku problemów trudnych do sprecyzowania, istniejących już od dłuższego czasu, zaleca się, by partner i partnerka zdecydowali się na terapie indywidualne, prowadzone przez dwóch różnych psychoterapeutów – sprzyjać to będzie bowiem skuteczności i obiektywnej ocenie sytuacji. Odnotowywano bowiem przypadki, gdy psychoterapeuta zaczynał z czasem opowiadać się po jednej ze stron, a to w efekcie prowadziło do kolejnych konfliktów i pogłębiało trudności w naprawieniu relacji. Dobór formy zwykle następuje po pierwszym wspólnym spotkaniu, na którym psychoterapeuta ocenia, które rozwiązanie w danym przypadku będzie skuteczniejsze.

Psychoterapia indywidualna  |  Psychoterapia grupowa  |  Psychoterapia par i małżeństw  |  Psychoterapia młodzieży